Palvelut

Olipa kyseessä sisustussuunnittelu, stailaus tai remontointi, työ alkaa asiakkaan toiveiden ja tarpeiden kartoituksella. Samalla kartoitetaan aikataulua ja määritellään työtehtävien jakoa. Ensimmäisen suunnittelukäynnin perusteella laadin yleensä alustavat luonnokset työn kohteesta. Tarvittaessa suunnitelmia muokataan asiakkaan kanssa ja sen jälkeen laadin piirustukset ja kirjallisen selosteen. Suunnitelman toteutuksesta ja työnjaosta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.